Koła łańcuchowe dobrze dobrane do rodzaju łańcucha

25 maja 2021 Blog

Koła łańcuchowe są częścią przekładni, których uzębienie dostosowywane jest do współpracy z wybranym łańcuchem. Zwykle będzie to łańcuch przegubowy, chociaż w zależności od specjalnych potrzeb przedsiębiorców, koła zębate dobiera się do pracy z łańcuchami ogniskowymi. W technicznej branży koła łańcuchowe określane są zamiennie, jako tarcza łańcuchowa albo wieniec. Wieńcem pozostaje jednakże tylko jego uzębiona część, która znajduje się na obwodzie tarczy stalowej. Koła łańcuchowe z uwagi na swoje zastosowanie, pełnią zwykle dwie najważniejsze funkcje: 

  • integralnej części napędowego systemu - podzespołu, który przenosi bezpośrednio napęd na mechaniczny układ,
  • napinacza - spełniając napinającą rolę w łańcuchowych napędach albo też silników pasowych. 

Koła łańcuchowe: jakie wybrać?

Podczas wybierania odpowiednich kół łańcuchowych, specjaliści zaznaczają, iż trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na to, aby zastosowane koła miały ilość zębów, która stanowić będzie ilość nieparzystą, a także aby dopasowane były do łańcucha mającego parzysta ilość ogniw. Poza tym, według profesjonalnych wyliczeń, zaleca się żeby minimalna liczba zębów w kołach wyniosła siedemnaście, zaś w wypadku maszyn czy też urządzeń, które muszą pracować ze stosunkowo dużą prędkością - dwadzieścia pięć zębów. Maksymalna liczba zębów nie może zaś przekraczać stu czternastu, w wypadku sporych rozmiarów kół. Poza tym, kąt, pod którym opasane będzie mniejsze spośród kół w przekładni, żeby ta mogła funkcjonować w prawidłowy sposób, nie może być mniejszy, aniżeli sto dwadzieścia stopni. 

Dobieranie właściwych kół łańcuchowych oraz przekładni, powinno się zawsze odbywać na podstawie odpowiednich obliczeń, które uwzględniać będą między innymi różnorodne parametry. W wypadku kół, przełożenie stanowi wynik ilorazu liczby zębów jednego, jak i drugiego koła służącego do napędzania. Natomiast dzięki wyliczonej obliczeniowej mocy, która równa jest przenoszonej mocy, a także na podstawie prędkości z którą poruszać się będzie napędzające koło, dobierany jest łańcuch, który musi spełniać właściwe kryteria, a także metodę konserwowania - smarowania. 

W wypadku łańcucha zakładanego do przekładni, spore znaczenie będzie mieć jego długość. Stosuje się tutaj wzór, który uwzględnia zawsze takie parametry, jak chociażby długość podziałki łańcucha wyrażana w milimetrach, ale także przewidywana odległość między osiami, którą także wyraża się właśnie w milimetrach. 

Zgodnie z przeprowadzanymi obliczeniami, przyjęta została zasada, iż odległość między dwoma osiami kół winna zmieścić się w granicach pomiędzy trzydzieści, a pięćdziesiąt podziałek. W wypadku, kiedy uzyskamy wynik, który nie będzie pełną cyfrą, ilość przedziałek winna zostać zawsze zaokrąglona do tak zwanej góry. Poza tym, jak już zostało to wspomniane wcześniej, łańcuch powinien posiadać parzystą ilość przedziałek, co pozwoli uniknąć montowania dodatkowych ogniw. Zaś kiedy w przekładni zamontowany będzie zamontowany dodatkowo napinacz, ilość podziałek trzeba będzie powiększyć o dwie.

koło zębate

Rodzaj łańcucha a koła zębate

W przypadku dobierania odpowiedniej przekładni, spore znaczenie będzie mieć typ zastosowanych w danym urządzeniu łańcuchów, które w różnorodnym stopniu będą odporne na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Najczęściej stosuje się łańcuchy drabinkowe, które można podzielić na te z napędem tulejkowym oraz rolkowym, ale także sworzniowym. W zależności, od tego jakie mamy potrzeby, możemy stosować podwójne łańcuchy, a nawet i wielokrotne. Innym typem używanych w przypadku przekładni łańcuchów, będą łańcuchy pierścieniowe oraz zębate. 

Łańcuchy, które produkuje się zgodnie z obowiązującymi w danym kraju standardami oraz normami, wykonuje się z właściwie przygotowanych węglowych konstrukcji, które posiadają odpowiednio pięćdziesiąt pięć lub sześćdziesiąt pięć stopów. Stopy te poddaje się uprzednio odpowiedniemu procesowi hartowania, tak żeby były bardzo wytrzymałe oraz bezpieczne dla przyszłego użytkownika. Podziałka na łańcuchach zapisywana jest w milimetrach albo też w calach. Firmy zajmujące się produkcją łańcuchów, którzy dostarczają je na naprawdę szeroką skalę, mają za zadanie zagwarantować ich funkcjonalność dzięki zastosowanym obliczeniom, które wykonywane są przez wysoce wykwalifikowanych konstruktorów. Stanowi to niewątpliwie gwarancję jakości wykonania i skuteczności działania danej przekładni, co przekłada się również bezpośrednio na możliwość długiego jej użytkowania. 

25 maja 2021 Blog