POIR 1.1.1 jakie projekty mogą zdobyć dofinansowanie

17 sierpnia 2021 Blog

Dofinansowanie z zasobów Unii Europejskiej możliwe jest od chwili przyjęcia naszego kraju w poczet państw UE. Jednak wraz z nową perspektywą budżetową, stało się dużo łatwiejsze i atrakcyjniejsze. Pojawiły się też nowe programy z których chętnie korzystają zwłaszcza średni i mali przedsiębiorcy – takie jak POIR 1.1.1.

POIR 1.1.1 dla kogo ten program dofinansowań unijnych?

Wszystkie wnioski składa się do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od oceny projektu do ogłoszenia wyników mija jedynie 90 dni. Można więc powiedzieć, że ogłoszenie pozytywnych wieści w zakresie realizacji projektu dzieje się błyskawicznie, zwłaszcza w kontekście innych programów, gdzie na wyniki często czeka się kilka miesięcy. Wnioski o dotacje składa się drogą elektroniczną. Najważniejszym pytaniem, jakie zadają przedsiębiorcy jest jednak to, kto może wnioskować o dofinansowanie z tego programu. Są to:

  • Przedsiębiorstwa.
  • Konsorcja przedsiębiorstw.
  • Konsorcja, w których skład wchodzą przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe. Jednocześnie tacy wnioskodawcy muszą składać się z minimum trzech podmiotów gdzie jednym z nich będzie jednostka naukowa. Liderem wniosku jest też zawsze przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie unijne można uzyskać na szereg projektów. Są to między innymi – badania eksperymentalne oraz rozwojowe czy też badania przemysłowe. Środki są dostępne też dla tych podmiotów, które realizują pracę przedwdrożeniowe. Dla wnioskodawców bardzo ważny jest też maksymalny poziom dofinansowania. W przypadku pojedynczego projektu suma może wynosić nawet dwadzieścia milionów euro, jeśli chodzi o badania przemysłowe oraz do piętnastu milionów euro w przypadku badań rozwojowych. Nieco mniej, bo do dwustu tysięcy euro można uzyskać decydując się na pracę przedwdrożeniowe. Jednak w tym przypadku możemy się też starać o dodatkowe dwa miliony euro, które można przeznaczyć na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólnie w projekcie przewidziano kwotę 362 290 834,28 PLN.

fundusze unijne

Kto i jak może ubiegać się o dotację unijną?

Jak już wspomnieliśmy o dotacje unijne mogą ubiegać się jednakowo przedsiębiorstwa jak też konsorcja z udziałem podmiotów naukowych. Jednak występuję tu też podział ze względu na rundy wnioskowania. W przypadku I rundy wnioskodawcą mogą być jedynie duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja, w których udział mogą mieć małe oraz średnie przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Z kolei II runda jest adresowana jedynie do małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcjów. Jak zatem nietrudno zauważyć, projekt premiuje podmioty, które działają wspólnie i działalność naukową. Zróżnicowany jest też poziom dofinansowania, który jest uzależniony od wielkości danego przedsiębiorstwa. W przypadku mikro firm i małych przedsiębiorców jest to 70 – 80 procent kosztów kwalifikowanych, jeśli chodzi o badania przemysłowe 45 – 60 procent kosztów w przypadku prac rozwojowych. Wskaźnik ten spada, jeśli chodzi o średnich przedsiębiorców. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie w zakresie 60 – 75 procent kosztów dla badań przemysłowych oraz od 35 – jedynie 50 procent kosztów rozwojowych. W stosunkowo najgorszej sytuacji są duże przedsiębiorstwa, które uzyskają do 65 procent kosztów badań przemysłowych i jedynie do 40 procent prac rozwojowych. Jednostki naukowe mogą liczyć na 100 procentową refundację wszelkich kosztów. Należy jednak mieć na uwadze, że twórcy projektu uwzględnili fakt, że im większy podmiot gospodarczy, tym większe są jego możliwości wykorzystania środków własnych, a jednocześnie większa jest też suma, o jaką może się ubiegać dany podmiot. Jest to szczególnie widoczne przy wymaganym wkładzie własnym, który w przypadku jednostek naukowych jest zerowy, a przy przedsiębiorstwach zależy od ich wielkości i może się wahać od 20 do 75 procent.

O pełną pulę dofinansowania możemy wnioskować samodzielnie lub co jest bardziej wskazane zwłaszcza w przypadku tych podmiotów, które nie mają doświadczenia w absorpcji funduszy unijnych – skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, zajmujących się profesjonalnie pozyskiwaniem funduszy m.in. A1 Europe >>. Pomoc takiego podmiotu nie ogranicza się jedynie do napisania wniosku o dofinansowanie, ale też pomocy przy rozliczeniu projektu oraz nawet znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania, zgodnego z profilem naszej firmy.

17 sierpnia 2021 Blog