Wpływ różnorodności na produkcyjność lasów - metaanaliza

11 stycznia 2021 Ekologia

Zhang et al. opublikowali w Early View pracę zatytułowaną "Forest productivity increases with evenness, species richness and trait variation: a global meta-analysis".

Autorzy zamieścili w Journal zwięzły opis swojej pracy.

Chociaż sztuczne eksperymenty na użytkach zielonych sugerują, że produktywność wzrasta wraz z różnorodnością roślin, brakuje solidnych dowodów na to w odniesieniu do światowych lasów. W naszej obecnej pracy pokazujemy, że w skali globalnej, produktywność w leśnych polikulturach (mieszankach gatunków) jest średnio o ≈25% wyższa niż w przypadku, gdy drzewa są uprawiane pojedynczo w monokulturach. Co więcej, efekty różnorodności zwiększają się wraz z wiekiem i dojrzałością lasów. Te efekty różnorodności były podobne zarówno w drzewostanach sadzonych jak i naturalnych w lasach borealnych, umiarkowanych i tropikalnych. Nasza analiza podkreśla znaczenie różnorodności gatunkowej i heterogeniczności cech życiowych w funkcjonowaniu globalnych ekosystemów leśnych. Nasze wyniki sugerują, że zamiana lasów zróżnicowanych gatunkowo na monokultury zmniejszy produktywność lasów i osłabi rolę lasów w magazynowaniu i sekwestracji dwutlenku węgla. Co więcej, zarządzanie różnorodnością lasów będzie skutecznym sposobem na redukcję emisji z degradacji lasów. Dalsze badania powinny dążyć do zrozumienia, w jaki sposób różnorodność gatunkowa, zmienność trybu życia i rozwój drzewostanu wpływają na hipotetyczne zróżnicowanie nisz, ułatwienia, wykorzystanie nisz, interakcje z wrogami naturalnymi i inne nowe mechanizmy, które są odpowiedzialne za pozytywny wpływ różnorodności na funkcjonowanie ekosystemów.

11 stycznia 2021 Ekologia